Kiedy włączą ogrzewanie?

Decyzję o włączeniu centralnego ogrzewania i rozpoczęciu sezonu grzewczego, jeśli nie jest to ujęte w umowie, podejmuje zarządca w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej. W przypadku kiedy ma nastąpić poprawa pogody z decyzją warto zaczekać. Dlaczego? Ponieważ włączenie ogrzewania kosztuje, a faktem jest, że zimy w ostatnich latach były dłuższe niż zazwyczaj i znacznie sroższe.

Przedłużenie sezonu grzewczego o dwa miesiące to w zależności od powierzchni grzewczej wzrost opłat za lokal o 2,10-2,90 zł na metr kwadratowy. Oznacza to, że właściciel lokalu o powierzchni np. 50 m2 zapłaci średnio o 210-290 złotych rocznie więcej. Problem w tym, iż po trzech dniach zimniejszych może przyjść ocieplenie, a ogrzewania zazwyczaj już nie warto wyłączać.

Niestety w przypadku kiedy nie ma podzielników ciepła nie ma możliwości kwestionowania opłat nawet jeśli mieszkańcy podkreślają, że dbali zimą o to, aby za bardzo nie rozkręcać kaloryferów. Przeprowadzenie ścisłych pomiarów zużycia energii cieplnej w poszczególnych lokalach w tym przypadku jest technicznie niemożliwe. Szczególnym problemem mogą być niedogrzane lokale szczytowe oraz zazwyczaj chłodniejsze poddasza. W przypadku kiedy budynek nie jest wyposażony w liczniki czy podzielniki ciepła rozliczenia dokonuje się ryczałtem, czyli rozliczanie opłat za ciepło dla mieszkań określa się na podstawie ich powierzchni lub czasami kubatury.

Umowę o dostarczenie ciepła do budynku podpisuje z ciepłownią Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej, negocjuje on również tzw. moc zamówioną i inne elementy transakcji. Analogiczna sytuacja ma miejsce również w przypadku wcześniejszego włączenia ogrzewania. Decyzję taka podejmuje, jeśli nie było to określone w umowie, administrator budynku w porozumieniu z Zarządem.

Jeśli budynek jest wyposażony w pogodynkę uruchomienie centralnego ogrzewania następuje, kiedy przez trzy noce pod rząd temperatura spadnie poniżej 12ºC. Ogrzewanie uruchomione na żądanie mieszkańców (np. kiedy temperatura jednorazowo w nocy spadła do 2ºC), zostanie automatycznie wyłączone przez pogodynkę, kiedy temperatura otoczenia wzrośnie powyżej 12ºC. Jest to robione automatycznie, a za sprawność działania pogodynki odpowiada konserwator węzła cieplnego. Ogrzewanie zostanie uruchomione automatycznie przez pogodynkę w przypadku spadku temeperatury poniżej 12ºC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.