Kto zapłaci za uszkodzenia w lokalu podczas wymiany wodomierza?

Ponieważ w ostatnim czasie dobiegł końca 5-letni okres legalizacji wodomierzy na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej została zaplanowana wymiana wodomierzy.
Niestety dla mieszkańców oznacza to wejście do każdego lokalu demontaż starych wodomierzy i montaż nowych, a czasami nawet ingerencję w kuchni lub łazience. Koszt wymiany w tym przypadku pokrywa Wspólnota Mieszkaniowa z funduszu remontowego. Mam nadzieję, że lektura poniższej publikacja rozwieje wątpliwości mieszkańców i odpowie na większość potencjalnych pytań na które natknąłem się podczas wymiany wodomierzy.

Co zrobić kiedy licznik został zabudowany przez właściciela lokalu i jest do niego utrudniony dostęp?
Na pewno lokalu takiego nie należy pomijać przy wymianie wodomierzy. Każdy właściciel po upływie legalizacji ma obowiązek udostępnić administratorowi lokal w celu wymiany licznika na nowy. Właściciel nie można remontując lokal zabudowywać liczników ograniczając dostęp np. do odczytu lub wymiany. Dostęp do licznika w celu odczytu powinien być możliwy zawsze podczas zmian cen wody przez dostawcę (MPWiK) oraz w okresach rozliczeniowych ustalonych przez Wspólnotę Mieszkaniową.

Kto pokrywa koszt demontażu np. szafki pod umywalką?
Przy wymianie wodomierzy koszt demontażu płytek itp. umożliwiający wymianę licznika pokrywa właściciel lokalu. Zdarza się, że liczniki zabudowane są np. szafką pod umywalkę i aby je wymienić należy ja zdemontować. Koszt demontażu leży po stronie właściciela lokalu.

Dlaczego?
Chociażby dlatego, że większość właścicieli wcale nie musi wyrażać zgody na pokrycie demontażu glazury w lokalu któregoś z  właścicieli podczas gdy w pozostałych lokalach nie było takiej potrzeby. Byłoby to nieuczciwe ze względu na pozostałych właścicieli.

Co zrobić jeśli właściciel nie zgadza się na pokrycie kosztów demontażu?
Najprostszym sposobem jest przekazanie właścicielom informacji, że muszą oni we własnym zakresie w dniu wymiany przygotować lokal. Przecież właściciel jeśli nie ma zamiaru kryć kosztów demontażu np. szafki pod umywalkę równie dobrze może ja zdemontować i zamontować osobiście. Wówczas nie jest obowiązany na krycie jakichkolwiek kosztów dodatkowych.

Czy właściciel może zamontować sobie licznik we własnym zakresie?
Niestety nie ponieważ liczniki powinny być zamontowane o ile to możliwe w tym samym terminie we wszystkich lokalach i zaplombowane. Poza tym w przypadku montażu licznika przez właściciela Wspólnota Mieszkaniowa nie ma możliwości weryfikacji jego poprawnego działania. Czasami np. licznik antymagnetyczny jest niemalże identyczny jak ten podatny na przyłożenie magnesu co powoduje, że właściciel mógłby ingerować w jego działanie. Co to oznacza dla reszty właścicieli nie wymaga komentarza.

Co powinien zawierać protokół wymiany?
Przy wymianie należy w szczególności pamiętać, że protokół powinien zawierać:
– ilość wodomierzy zdemontowanych
– ilość wodomierzy zamontowanych
– ilość zwróconych wodomierzy starych
Warto nadmienić, że należy również dokonać odczytu liczników demontowanych oraz spisać ich numery seryjne co powinno być potwierdzone koniecznie podpisem mieszkańca, najemcy lub osoby zamieszkującej lokal. Oczywiście nowe wodomierze należy zaplombować i również spisać ich numery seryjne. Jest to istotne ponieważ na podstawie protokółu dostarczonego przez wykonawcę należy indywidualnie rozliczyć poszczególne lokale ze zużycia wody.
Dobrym sposobem na weryfikację zużycia wody są indywidualne książeczki odczytu wodomierzy.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.