Podwyżki opłat za śmieci od lipca 2013 r.

Warszawa dnia 11-I-2013

Mieszkańcy Mokotowa                                                                                                                                                                                                                   Szanowni Radni Dzielnicy Mokotów

PETYCJA

„Protest mieszkańców Warszawy w sprawie podwyższeniu opłat za wywóz nieczystości”

Szanowni Radni m. st. Warszawy,

My niżej podpisani mieszkańcy Warszawy, zwracamy się z apelem o odrzucenie projektów uchwał zaproponowanych przez Prezydenta Warszawy dotyczących sposobu rozliczania kosztów wywozu nieczystości.

Zdobywając nasze zaufanie zostaliście wybrani na Radnych Warszawy, a teraz działacie ewidentnie na naszą szkodę, pozbawiając nas możliwości wypowiedzenia się w tak ważnej dla każdego mieszkańca Warszawy sprawie.

Rozliczanie wywozu nieczystości zarówno od powierzchni lokalu jak i na gospodarstwo domowe jest niesprawiedliwe względem mieszkańców, ponieważ metraż mieszkania nie generuje śmieci, a gospodarstwa domowe są różne wielkościowo.

Zaproponowane ceny wywozu są skandalicznie wysokie i uważamy, że jest to próba zlikwidowania konkurencji pośród firm odbierających nieczystości, uniemożliwienie Wspólnotom Mieszkaniowym podjęcia decyzji o wyborze firmy odbierającej odpady oraz wprowadzenia nowego, bardzo wysokiego podatku.

Obecnie w Warszawie działa wiele firm wywożących nieczystości, które konkurując pomiędzy sobą umożliwiają nam tanio wywozić śmieci, lecz jak widać jest to nie na rękę urzędnikom. Najprawdopodobniej sytuacja kryzysowa ponownie wymusiła obarczenie mieszkańców Warszawy kolejną nieuzasadniona podwyżką, która uderzy najbardziej w najgorzej sytuowanych.

Proponujemy pozostawienie odpłatności za wywóz nieczystości na dotychczasowych zasadach, od ilości osób zamieszkujących w lokalu i określenie stawki opłaty w wysokości odpowiadającej rzeczywistym kosztom. Jest to naszym zdaniem sprawiedliwy i obiektywny sposób rozliczania kosztów wywozu nieczystości.

Dlatego też apelujemy o odrzucenie projektów uchwał zaproponowanych przez Prezydenta Warszawy dotyczących sposobu rozliczania kosztów wywozu nieczystości, ponieważ uważamy, że nie należy zmieniać dotychczasowych jasnych i uczciwych zasad.

Prosimy o przychylne rozpatrzenie naszej prośby.                                                  

Z poważaniem

Marek Olszewski

Załączniki: Lista podpisów                                                                                                                Do wiadomości: Prezydent Warszawy

 

Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo Radnych Mokotowa:

RADNI MOKOTOWA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.