Przedłużenie terminu składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 19 lipca br.

Uwaga poniższa informacja nie dotyczy składania deklaracji indywidualnych do administracji budynku.

Rada m.st. Warszawy na posiedzeniu w dniu 23 maja zadecydowała o przedłużeniu terminu składania deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do piątku, 19 lipca br.

Przedłużenie terminu ma umożliwić zastosowanie stawek, które wynikałyby z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy.

Źródło:
http://czysta.um.warszawa.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.