Uchwała dotycząca segregowania śmieci.

Szanowani Mieszkańcy,

w związku z wprowadzeniem Nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnym
http://czysta.um.warszawa.pl/documents/10181/0/ulotka_3_mieszkancy_wielorodzinne_lekka
jestem zobowiązany do:

1. Zebrania informacji (np. w formie pisemnego oświadczenia) od swoich mieszkańców, dotyczące liczby osób zamieszkujących w mieszkaniach oraz sposobu zbierania odpadów (selektywnie albo nieselektywnie).
2. Doprowadzenia do podjęcia uchwały w sprawie selektywnej albo nieselektywnej zbiórki odpadów na terenie spółdzielni bądź wspólnoty.
3. Złożenia do 31 maja 2013 r. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, którymi zarządza.

Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy mieszkańcy nieruchomości wielolokalowych uiszczają następujące miesięczne stawki opłat za segregowane odpady komunalne:
• gospodarstwo jednoosobowe – 19,50 zł
• gospodarstwo dwuosobowe – 37,00 zł
• gospodarstwo trzyosobowe – 48,00 zł
• czteroosobowe i więcej – 56,00 zł
W przypadku odpadów niesegregowanych opłaty będą wyższe o 40%. Opłaty za odpady mieszkańcy domów wielorodzinnych będą wnosić do wspólnot.

Nowe zasady segregowania:
http://czysta.um.warszawa.pl/documents/10181/0/plakat_domy_w

Począwszy od 1 lipca 2013 r. we wszystkich nieruchomościach należy segregować śmieci na trzy główne grupy:
• W pierwszej „segregowane suche”, czyli suchy papier i tektura, butelki plastikowe oraz inne opakowania wykonane z plastiku, kartony po sokach oraz puszki. Musimy pamiętać by zgnieść opakowania (zajmują wtedy mniej miejsca) oraz odkręcić nakrętki z butelek. Odpady te gromadzimy
w czerwonych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach.
• W drugiej: „szkło opakowaniowe”, czyli np. szklane butelki, słoiki. Powinny być pozbawione metalowych nakrętek i kapsli. Odpady te gromadzimy w zielonych, odpowiednio oznakowanych pojemnikach.
• Wszystkie pozostałe śmieci zbieramy, jako „odpady zmieszane” i wyrzucamy do czarnych lub ciemnoszarych, oznakowanych pojemników.
M.st. Warszawa dostarczy właścicielom i zarządcom nieruchomości odpowiednie pojemniki do zbierania odpadów.
Oddzielnie zbierane są odpady wielkogabarytowe (meble) oraz odpady zielone (przede wszystkim liście). W okresie wiosennym i jesiennym, w ramach pobieranej opłaty, będą odbierane worki z zebranymi liśćmi i innymi odpadami zielonymi. Tam, gdzie to możliwe podstawione zostaną odpowiednie
do tego celu, oznakowane kontenery.
„Elektrośmieci”, czyli zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (np. telewizory, radia, laptopy) będzie
zbierany jak do tej pory oraz przyjmowany w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Proszę o zapoznanie się z powyższymi informacjami w celu podjęcia uchwały dotyczącej segregacji śmieci. Jeśli nie zgłosiliście Państwo ilości zamieszkujących osób w formie pisemnej z własnoręcznym podpisem, w najbliższym czasie zostaną do Państwa skrzynek dostarczone oświadczenia, które należy wypełnić i dostarczyć do administracji.

Deklaracja

Marek Olszewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.