Dalkia Warszawa informuje podwyżka cen energii cieplnej od 1 lipca 2013 r. wyniesie 8%

Zgodnie z informacją otrzymaną od Dalkia Warszawa od 1 lipca 2013 wzrośnie koszt pozycji „Cena ciepła (wg taryfy wytwórcy ciepła)”.

Cena ciepła przed podwyżką wynosiła 19,57 zł/GJ po podwyżce od 1 lipca 2013 cena ciepła to 22,06 zł/GJ.

Oczywiście podwyżkę Dalkia uzasadnia zatwierdzoną w dniu 12.06.2013 r. przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją o stosowaniu nowej „Taryfy dla ciepła Dalkia Warszawa S.A.”.

Na fakturze pojawi się również nowa pozycja, którą przytoczę ponieważ nikt nie był mi w stanie dokładnie wytłumaczyć o co chodzi, a sprawa dotyczy „opłata zmienna z tytułu pozyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub poniesionej opłaty zastępczej”. Będzie ona pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, obliczana jako iloczyn ilości ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego oraz stawki z tytułu pozyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej dla danej grupy taryfowej.

Po telefonicznym kontakcie z Dalkia Warszawa nikt nie był mi w stanie dokładnie wytłumaczyć zasadności tej opłaty poza tym, że jest to wymóg Unii Europejskiej i trzeba to zaakceptować.

Czy nie łatwiej napisać, że jest to po prostu kolejna wymyślona podwyżka?

PONIŻEJ: Nieformalne wyjaśnienie dodatkowej opłaty, które otrzymałem od Pełnomocnika.
Panie Marku,
Z informacji otrzymanych z „poczty pantoflowej” dowiedziałam się, że “opłata zmienna z tytułu pozyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub poniesionej opłaty zastępczej” dotyczy ciepła zamawianego przez Dalkię, a nie odebranego przez odbiorców.
Budynki się ocieplają więc zamawiają i zużywają mniej ciepła niż potrzebowały wcześniej. Mieszkańcy, po remontach instalacji c.o. i zamontowaniu zaworów, regulują ilość ciepła, ponieważ zaczęli zwracać uwagę na opłaty za energię cieplną. To powoduje, że Dalkia musi zwrócić pewną ilość energii jej dostawcy.
Zasugerowano mi, że w taki – przyznam, całkowicie nieczytelny – sposób ujęto to na fakturze.
Pozdrawiam
Pełnomocnik m. st. Warszawa

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.