Oferta Dalkia doposażenie w instalację ciepłej wody.

W trosce o bezpieczeństwo i komfort mieszkańców oraz mając na względzie racjonalne wykorzystanie energii, proponujemy Państwu realizację projektu doposażenia indywidualnych węzłów cieplnych w moduł ciepłej wody użytkowej. Rozwiązanie to pozwala wyeliminować stosowanie indywidualnych podgrzewaczy gazowych lub elektrycznych na rzecz rozwiązania bezpiecznego, ekonomicznego i komfortowego dla mieszkańców. Ciepła woda z modułu c.w. dostępna jest przez całą dobę i charakteryzuje się stałą temperaturą. Jest produktem konkurencyjnym cenowo, dlatego opłaty za jej zużycie będą niższe.

Kolejnym istotnym udogodnieniem dla Zarządców i Administratorów budynków jest możliwość wspólnego rozliczenia c.w. I c.o. Dzięki temu, na jednej fakturze znajdą się opłaty za ciepło do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Jeśli węzeł c.o. jest własnością Dalkii Warszawa S.A. proponujemy pełną realizację przedsięwzięcia:

 • montaż modułu c.w. W pomieszczeniu węzła cieplnego,

 • podłączenie modułu c.w. do istniejącego węzła centralnego ogrzewania,

 • całodobowy serwis, obejmujący nadzór eksploatacyjny, bieżącą konserwację oraz ewentualne naprawy i modernizacje.

Po stronie Odbiorcy pozostaje jedynie:

 1. opracowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji centralnej c.w., zasilającej budynek.

 2. wynagrodzenie za wykonaną usługę w wysokości uzależnionej od mocy przyłączeniowej modułu ciepłej wody


Realizacja projektu doposażenia budynku w moduł c.w.

Etap wstępny:

 • należy wystąpić do Działu Technologii ul. Wejnerta 27 pok. 205, 02-619 Warszawa o podanie technicznych możliwości doposażenia indywidualnego węzła cieplnego c.o. W moduł c.w.,

 • Dział Technologii wydaje informację o technicznych możliwościach doposażenia indywidualnego węzła cieplnego w moduł c.w., i przesyła do Odbiorcy,

 • po otrzymaniu pozytywnej informacji, Odbiorca występuje do Działu Technologii ul.Wejnerta 27 pok.205, 02-619 Warszawa o dodatkowy przydział ciepła na cele c.w. na druku dla Wniosek o wydanie warunków zmiany mocy dla istniejącego obiektu

 • Dział Technologii przygotowuje Dodatkowy przydział ciepła wraz z informacją o odpłatności klienta za doposażenie oraz informacją o konieczności wykonania ewentualnych prac budowlanych, instalacyjnych lub elektrycznych w pomieszczeniu węzła.

 • Biuro Rozwoju Rynku przesyła do klienta ofertę handlową wraz z Dodatkowym przydziałem ciepła.

 
Etap przygotowawczy:

 • Odbiorca opracowuje projekt techniczny doposażenia budynku w instalację wewnętrzną centralnej c.w., jeden egzemplarz przekazuje do Biura Rozwoju Rynku, uzyskuje prawomocny dokument pozwalający na budowę,

 • Biuro Rozwoju Rynku przygotowuje indywidualną umowę na doposażenie węzła cieplnego c.o. W moduł c.w., którą podpisują Odbiorca i Dalkia Warszawa S.A.,

 
Etap realizacyjny:

 • Odbiorca przygotowuje i buduje instalację wewnętrzną c.w., zgłasza do ZEC zakończenie budowy oraz gotowość instalacji wewnętrznej do odbioru ciepła,

 • Dalkia Warszawa S.A. przygotowuje i buduje w węźle cieplnym moduł c.w.,

 • ZEC po otrzymaniu zgłoszenia o gotowości, podłącza instalację do modułu c.w., i dostosowuje inne urządzenia do zmienionych warunków dostawy ciepła,

 • Odbiorca składa w Biurze Sprzedaży Dalkii Warszawa S.A., ul. Stefana Batorego 2, 02-591 Warszawa Zlecenie na dostawę ciepła i zawiera Umowę kompleksową dostarczania ciepła w przypadku, gdy taka nie była podpisana,

 • ZEC i Odbiorca podpisują protokół z regulacji węzła i uruchomienia dostawy ciepła na uzyskanie ciepłej wody.

W przypadku węzłów cieplnych pozostających na majątku Odbiorcy, koszt doposażenia węzła cieplnego w moduł c.w. ponosi Odbiorca, lub jeżeli po wyremontowaniu węzła cieplnego zawrze odpowiednią umowę i przekaże go do Dalkii Warszawa S.A. – tryb postępowania będzie zgodny z podanym wyżej.

Informacji na powyższy temat udzielają pracownicy Biura Rozwoju Rynku – Dział Projektów Konkurencyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.