Wspólnota Mieszkaniowa Stępińska 4 sprzeda strych do adaptacji.

poddasze S4Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Stępińska 4 w Warszawie oferuje do sprzedaży pomieszczenie przeznaczone do adaptacji o powierzchni około 26 m² z przeznaczeniem na cele mieszkalne.

Pomieszczenie usytuowane jest na ostatniej IV ostatnim piętrze (poddasze – brak windy).                       

Pomieszczenie aktualnie jest częścią nieruchomości wspólnej i przeznaczone jest do sprzedaży po formalnym jego przekształceniu na lokal mieszkalny, także zmianie udziałów wszystkich współwłaścicieli nieruchomości, założeniu księgi wieczystej, uregulowaniu z m.st. Warszawą kwestii związanych z ułamkowym udziałem w użytkowaniu wieczystym gruntu. Koszty tych działań ponosi nabywca pomieszczenia.

Powierzchnia strychu przeznaczona do adaptacji ma wielkość ok. 26 m².

Informacji dotyczących warunków technicznych realizacji inwestycji oraz przyjętego trybu postępowania udziela administrator.

W celu obejrzenia pomieszczenia-budynku przeznaczonego do adaptacji należy skontaktować się z administratorem nieruchomości telefonicznie pod numerem 22 499 52 92 w godzinach 09.00 – 16.00.

Pozytywne rozstrzygnięcie Konkursu nie stanowi gwarancji wyboru oferenta, ponieważ wybrana oferta musi zostać zaakceptowana na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej Stępińska 4 przez Właścicieli Nieruchomości w formie stosownej uchwały. W związku z powyższym zarząd wspólnoty mieszkaniowej  zastrzega sobie prawo do pominięcia oferty lub odwołania Konkursu bez podania przyczyny, a także przerwania, zawieszenia lub zmiany terminu jego przeprowadzenia.

Zmiana zasad Konkursu nie skutkuje powstaniem prawa Uczestnika Konkursu do zwrotu kosztów poniesionych w związku z Konkursem. Informacja jakichkolwiek zmianie zasad Konkursu zostanie podana na stronie internetowej:

Zasady Konkursu Stępińska 4

Osoby zainteresowane realizacją inwestycji proszone są o składanie propozycji zawierających cenę 1 m² powierzchni do adaptacji do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do dnia 23-XII-2013 r. na adres administratora budynku, firmy :

REPORT Nieruchomości
ul. Czerniakowska 71 lokal 609 | 00-718 Warszawa
tel. (22) 499 52 92 | fax.: (22) 349 97 22 | 500 588 585
e-mail: marek@report.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.