Wspólnota Mieszkaniowa Stępińska 4 poszukuje wykonawcy – malowanie lamperii.

Wspólnota Mieszkaniowa Stępińska 4 poszukuje wykonawcy remontu polegającego na malowaniu bezbarwnej lamperii.
Zakres prac:IMG_20140603_112738
– jednokrotne malowanie ścian 5 klatek schodowych (odświeżenie-klatki były malowane w 2014 roku),
– malowanie lamperii do wysokości 1,5 m,
Budynek z lat 50-tych – 5 klatek schodowych (trzy małe i dwie większe). Klatki można obejrzeć codziennie w godzinach od 7.00-12.00 kontakt 517 340 190.
I. Termin składania ofert: do 22 maja 2015 do godziny 16.00
II. Termin wykonania zamówienia: czerwiec-lipiec 2015 r.
III. Miejsce składania ofert:
REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Stępińska 22/30 lokal 304,
tel. 22 123 90 99
e-mail: biuro@report.pl
V. Ofertę można przesłać na adres e-mail: biuro@report.pl lub złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Stępińska 4 – Oferta na wykonanie malowanie lamperii”.
VI. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.