ZAPYTANIE OFERTOWE: Poszukujemy wykonawcy remontu elewacji budynku Sielecka 10 (bez docieplenia)

ZAPYTANIE OFERTOWE: Poszukujemy wykonawcy remontu elewacji budynku Sielecka 10 (bez docieplenia)
I. Termin składania ofert: do 15.02.2016 do godziny 16.00
II. Miejsce składania ofert:
REPORT Marek Olszewski
00-715 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71 lokal 613
tel. 22 499 52 92
e-mail: biuro@report.pl
III. Zakres robót:
Kompleksowy remont elewacji budynku czteropiętrowego z lat 50-tych (bez docieplenia).
IV. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie.
V. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia (w okresie kwiecień-październik br.)
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Ofertę należy złożyć w kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na remont elewacji budynku przy ulicy Sieleckiej 10″ lub przesłać na poniższy adres e-mail: biuro@report.pl
VI. Przystąpienie do remontu jest uzależnione od decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej na zebraniu rocznym w marcu 2016 r. po akceptacji kosztów remontu elewacji przez Wspólnotę Mieszkaniową Zarząd zastrzega możliwość spotkania z wybranymi oferentami.

Sielecka 10

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.