Zmiana taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej od 1 stycznia 2016r.

Zmiana taryfy dla dystrybucji od 1 stycznia 2016r.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują nowe stawki dla dystrybucji energii elektrycznej na rok 2016 dla Klientów zasilanych z sieci RWE Stoen Operator Sp. z o.o. zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE-4211-66(14)/2015/13824/IX/TB z dnia 17 grudnia 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że ustalona w Taryfie opłata związana z zapewnieniem przez Operatora Rozliczeń Energii Odnawialnej dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym, tzw. opłata OZE, zostanie naliczana i pobierana od dnia 1 lipca 2016 r. pod warunkiem wejścia w życie art. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.