PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU – KONKURS

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU Sporządzony z części jawnej posiedzenia Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Stępińska 6/8 na okoliczność otwarcia ofert do konkursu ofert na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępińskiej …