PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU – KONKURS

Scene_2PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZARZĄDU

Sporządzony z części jawnej posiedzenia Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Stępińska 6/8 na okoliczność otwarcia ofert do konkursu ofert na wykonanie remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stępińskiej 6/8 w Warszawie polegający na: dociepleniu elewacji, wymianie pokrycia dachowego, remoncie więźby dachowej, remoncie kominów oraz dociepleniu stropodachu nieużytkowego.
W dniu 01.03.2016r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Stępińska 6/8 zebrał się o godz. 1830 na okoliczność komisyjnego otwarcia ofert w związku z ogłoszonym konkursem ofert w celu badania i oceny rozpatrzenia ofert na dociepleniu elewacji, wymianie pokrycia dachowego, remoncie więźby dachowej, remoncie kominów oraz dociepleniu stropodachu nieużytkowego w budynku przy ul. Stępińskiej 6/8 w Warszawie.

W dniu 25.02.2016r. o godz. 16.00 upłynął termin składania ofert.
Do firmy REPORT ul. Czerniakowska 71 lok.613 – biura administracji w terminie wpłynęło 6 ofert:

Zakład Usługowy TMB Maat – Arkadiusz Babij 05-410 Józefów;
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE USŁUGOWO – HANDLOWE „ZELIAŚ” Leszek i Sylwester Zeliaś Spółka Jawna 33-101 TARNÓW;
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO – BUDOWLANE „ZELBUD” Stanisław Zeliaś 25-349 Kielce;
INWESTBUD Holding Sp. z o. o. sp. k. 00-710 Warszawa;
Budownictwo „Alfix” Jerzy Kostecki ,15-668 Białystok;
Fasada – Polska Sp. z o. o. Sp. k. 01-919 Warszawa.

Do dalszej części postępowania dopuszczono oferty firm 1, 2, 3, 4, 5.

Oferta nr 6 firmy Fasada – Polska Sp. z o. o. Sp. k.  została pominięta za względu na brak wpłaty WADIUM.

Na tym zakończono część jawną postępowania.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po weryfikacji kosztorysów i sprawdzeniu kompletności ofert po 7 marca 2016.
Zarząd przewiduje spotkania z wybranymi kandydatami.

Z up. Zarządu Marek Olszewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.