Poszukujemy wykonawcy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Górczewska 15A w Warszawie

centralneogrzewaniePoszukujemy wykonawcy wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku Górczewska 15A w Warszawie

I. Termin składania ofert: do 6.06.2016 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: 2016 r.

III. Miejsce składania ofert:

INTACTO Sp. z o.o.
00-715 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71 pokój 613,
e-mail: biuro@report.pl

IV. Zakres robót:

Kompleksowa wymiana instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem. Budynek zabytkowy czteropiętrowy  – 77 lokale.

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie.

VI. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Min. 5 referencji.

Kopie dokumentów NIP, REGON, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, kopia opłaconej (lub zobowiązanie do wykupienia) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.
Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

„Oferta na wykonanie wymiany instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ulicy Górczewskiej 15A”

lub przesłać na poniższy adres e-mail: biuro@report.pl

VII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie najpóźniej do 10 czerwca 2016 r.

Rys. 5 – Rozwinięcie instalacji c.o.

Rys. 4 – Rzut piętra I-IV

Rys. 3 – Rzut parteru

Rys. 2 – Rzut piwnic

Rys. 1- Orientacja

Górczewska 15A-Opis Techniczny

Audytor OZC- Wyniki obliczeń

wym co Ofertowy

wym co Przedmiar

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.