Wymiana 45 szt. okien piwnicznych w budynku zabytkowym Górczewska 15A

IMG_20160803_103655Poszukujemy wykonawcy wymiany okien piwnicznych zgodnie z projektem w budynku Górczewska 15A w Warszawie

Budynek zabytkowy wpisany do rejestru zabytków pod numerem rej. A-765 decyzją z dnia 03.10.2007

I. Termin składania ofert: do 14.08.2016 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: przed zimą 2016 r.

III. Miejsce składania ofert:

INTACTO Sp. z o.o.
00-715 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71 pokój 613,
tel. (22) 499 52 92
e-mail: biuro@report.pl

IV. Zakres robót:

Kompleksowa wymiana okien w piwnicach zgodnie z projektem oznaczonych jako Op1/Op2.
OKNA DREWNIANE, JEDNORAMOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, UCHYLNE Z BLOKADĄ

Op1 -22 szt.
Op2 -23 szt.

OKNA JEDNODZIELNE DREWNIANE ZESPOLONE DWUSZYBOWE WZMOCNIONE BUDOWNICTWA MIESZKALNEGO FABRYCZNIE WYKOŃCZONE O POW. 0,2X0,4

OKNA JEDNODZIELNE DREWNIANE ZESPOLONE DWUSZYBOWE WZMOCNIONE BUDOWNICTWA MIESZKALNEGO FABRYCZNIE WYKOŃCZONE O POW. 0,7X1,0M2

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie.

VI. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Min. 5 referencji.

Kopie dokumentów NIP, REGON, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.

Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:

„Oferta na wykonanie wymiany okien piwnicznych w budynku przy ulicy Górczewskiej 15A”

lub przesłać na poniższy adres e-mail: biuro@report.pl

VII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie najpóźniej do 20 sierpnia 2016 r.

IMG_20160803_103730

zalecenia
wymagania_projektanta
rozwiazania_projektowe
wymary_okien
opis_techniczny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.