Informacja o zmianie adresu e-mail do administracji.

Szanowni Państwo, Informujemy, iż oficjalnym i zarazem jedynym adresem poczty elektronicznej administracji jest adres: adm@czynsze.com Jednocześnie informujemy, iż adres: biuro@report.pl oraz marek@report.pl jest NIEAKTYWNY. Prosimy o dokonanie aktualizacji w swoich …