Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej dla m. st. Warszawy

Warszawa, dnia 19 września 2016 r.

BudynekPoz. 8175

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

z dnia 15 września 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla województwa mazowieckiego

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 150, z 2015 r. poz. 1322 i poz. 1777 oraz z 2016 r. poz. 8 i poz. 1250) ogłasza się, co następuje:

§ 1. Ustala się w okresie od dnia 1 października 2016 r. do dnia 31 marca 2017 r. wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m 2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie mazowieckim w wysokości:

1) dla województwa mazowieckiego, z wyłączeniem m. st. Warszawy – 3558,46 zł;

2) dla m. st. Warszawy – 5922,63 zł.

§ 2. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wojewoda Mazowiecki:

Zdzisław Sipiera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.