Obowiązek podatkowy od części wspólnych – enigma z sankcjami.

podatkiOd kiedy należy wnosić wyższy podatek od nieruchomości

Od marca 2017 roku mamy obowiązek opłacić „nowy” wyższy podatek od części wspólnych nieruchomości. Problem w tym, że jest to kolejna ustawa bardzo trudna do wykonania, a nawet zweryfikowania ponieważ druk IN-15 (osoby fizyczne)/DN-15 (osoby prawne) jest zobowiązany złożyć każdy właściciel. Tylko w Warszawie jest to koło 2 miliony mieszkańców. Czyli nad wypełnieniem powyższej deklaracji powinni przysiąść niemalże wszyscy warszawiacy.

Kto powinien złożyć informację o nieruchomości do Urzędu Miasta?

Myli się ten, który stwierdzi, że zrobi to za niego Wspólnota Mieszkaniowa. Nie może tego zrobić ze względu na to, że  nie jest podatnikiem podatku od nieruchomości dotyczącego części wspólnych. Opłatę taką powinien wnieść, każdy właściciel osobiście wypełniając jedynie 4 stronicowy formularz.  

rozwiazanieCzy wypełnienie informacji o nieruchomościach jest łatwe?

Odpowiedź na to pytanie pozostawiam czytelnikom jednak osobiście uważam, że wypełnienie poniższego formularza jest niewykonalne dla osób starszych. Nawet dla osoby wyjątkowo lotnej jednak niebędącej urzędnikiem i niezwiązanej z branżą budowlaną raczej nie jest to zajęcie na 15 minut.

https://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/aktualnosci_sprawy_urzedowe/in_15.pdf

Jakie są konsekwencje niezłożenia organowi podatkowemu do dnia 31 stycznia 2017 r. informacji o nieruchomościach i zapłacie podatku?

Dziewięćdziesięcioletnia staruszka lub każdy kto nie poradzi sobie z wypełnieniem druku i nie złoży go w terminie do 31 stycznia 2017 roku może zostać potraktowany jako uchylający się od opodatkowania i za narażenie podatku na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności do lat trzech, a nawet obu tym karom łącznie. Oznacza to, że jego zaniedbanie zakwalifikowane zostanie jako przestępstwo lub wykroczenie karnoskarbowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.