Zgłoszenia awarii:

Konserwacja wod-kan: Konserwator w godz. 8:00-16:00 – tel. 22 851-50-96

Pogotowie awaryjne po godzinach pracy konserwatora i w dni wolne: 500 225 233

Gazowe w godz. 8.00-16 | 22 858 00 12

Elektryk w godz. 8.00-17.00  zlecenia prywatne | 501 586 165, 502 142 752

Pogotowie elektryczne po godzinach pracy konserwatora i w dni wolne | 506 123 906

domofony NAPRAWY I ZAKŁADANIE DOMOFONÓW Marian Litwiniuk tel. 601 38 33 08 | Piotr Fijałkowski tel. 607 46 23 17
——————————————————————————————————–

Naprawa i konserwacja piecyków gazowych | Daniel Artur tel. 501 631 428 | Sławomir Maruszak tel. 501 074 363

Kominiarze: Daniel Bednarski 512 425 763

Pogotowie Gazowe bezpłatny numer telefonu 992 | www.pgnig.pl
Dalkia pogotowie ciepłownicze tel. 993 lub 22 658 58 88 | www.spec.waw.pl ————————-
– Całodobowe Pogotowie Wodociągowe tel. 994 | Dział Obsługi Klienta  tel. 22 445 50 00 | fax. 0-22 445 50 05 | bok@mpwik.com.pl | www.mpwik.com.pl     ————————————————-
RWE Polska S.A. tel. 22 821 31 31 | info@rwe.pl | www.rwe.pl ——————
elektryczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe EL-RAD Dariusz Wajs tel. 504 108 560 (dotyczy jedynie części wspólnych) | www.el-rad.pl     —————————————————

Uwaga: Koszty napraw awarii powstałych z winy lokatora pokrywa on na własny koszt. Ogólne uszkodzenie np. instalacji domofonowej pokrywa Wspólnota Mieszkaniowa, natomiast uszkodzenie aparatu w lokalu moze byc usunięte odpłatnie na koszt właściciela lokalu.

Wspólnota mieszkaniowa odpowiada jedynie za awarie urządzeń w częściach wspólnych. Jeśli potrzebujesz zakręcić np. główny zawór wody skontaktuj się z Administratorem lub Zarządem Wspólnoty (osoby znajdujące się w Zarządzie znajdują się na tablicach informacyjnych na klatkach schodowych).

Drobne awarie takie jak wymiana np. żarówki należy zgłaszać Gospodarzowi domu.