UWAGA: Zapotrzebowanie na książeczki opłat należy zgłaszać pod numerem telefonu
(22) 499 52 92 mail:  biuro@report.pl
W celu wyjaśnienia rozliczeń lokali oraz liczników wody (nadpłaty/niedopłaty) należy kontaktować się z księgowością
tel./fax +48 (22) 847 90 06