Właściciele mają możliwość sprawdzenia stanu swoich rozliczeń poprzez stronę internetową.

W tym celu prosimy o kontakt z administratorem w celu uzyskania indywidualnego loginu i hasła.

Po zalogowaniu można sprawdzić saldo lokalu, przeczytać ważne informacje zamieszczane przez administratora, uzyskać dostęp do aktów prawnych .

Dane są aktualizowane raz w miesiącu po otrzymaniu z banku wyciągu za poprzedni miesiąc.

Logowanie Warszawa

Logowanie Kraków

Logowanie Łódź