Poszukujemy wykonawcy wymiany instalacji elektrycznej w budynku Sielecka 7

I. Termin składania ofert: do 08.09.2015 do godziny 16.00

II. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-739 Warszawa,
ul. Stępińska 22/30 lok. 304
tel. 22 499 52 92
e-mail: biuro@report.pl

III. Zakres robót:

Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej dotyczy budynku czteropiętrowego z lat 50-tych – 69 lokali mieszkalnych + 14 garaży.

Kosztorys inwestorski do pobrania w Sielecka 7 – Przedmiar robót – inwestorski.

IV. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie.

V. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Min. 5 referencji

Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Sieleckiej 7″ lub przesłać na poniższy adres e-mail: biuro@report.pl

VI. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do około 14 września 2015 r.

Poszukujemy wykonawcy wymiany instalacji domofonowej w budynku Sielecka 7

I. Termin składania ofert: do 22.05.2015 do godziny 16.00

II. Termin składania ofert: maj 2015 r.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-739 Warszawa,
ul. Stępińska 22/30 lok. 304
tel. 22 499 52 92
e-mail: biuro@report.pl

IV. Zakres robót:

Poniższe prace maja na celu wymianę analogowej instalacji domofonowej na cyfrową oraz umożliwienie wchodzenia na klatkę schodową za pomocą kodu (opcjonalnie chipa).

Wymiana instalacji domofonowej dotyczy tylko klatek I, II, IV, V
– demontaż istniejących tablic domofonowych i centralek,
– wymiana na cyfrowe centralek domofonowych i tablic domofonowych wraz z stosownymi pracami instalacyjnymi niezbędnymi do zaprogramowania tych urządzeń,

Budynek czteropiętrowy z lat 50-tych.

V. Możliwość samodzielnej inspekcji stanu bieżącego codziennie.

VI. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wymianę instalacji domofonowej w budynku przy ulicy Sieleckiej 7” lub przesłać na poniższy adres e-mail: biuro@report.pl

VII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie najpóźniej do 30 maj 2015 r.

Z up. Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
mgr inż. Marek Olszewski

Poszukujemy wykonawcy projektu wymiany instalacji elektrycznej w budynku Sielecka 7

I. Termin składania ofert: do 15.05.2015 do godziny 16.00

II. Termin składania ofert: maj 2015 r.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-739 Warszawa,
ul. Stępińska 22/30 lok. 304
tel. 22 499 52 92
e-mail: biuro@report.pl

IV. Zakres robót:

Kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej dotyczy budynku czteropiętrowego z lat 50-tych – 69 lokali mieszkalnych + 14 garaży.

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie.

VI. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie projektu instalacji elektrycznej w budynku przy ulicy Sieleckiej 7” lub przesłać na poniższy adres e-mail: biuro@report.pl

VII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie najpóźniej do 22 maj 2015 r.

Wspólnota Mieszkaniowa Sielecka 10 poszukuje wykonawcy remontu pomieszczenia o powierzchni około 40 m2 z przeznaczeniem na rowerownię.
Zakres prac:
– demontaż ciężkich drzwi stalowych – 2 szt.
– montaż nowych drzwi – 2 szt.
– wyrównanie poziomów w dwóch wgłębieniach w okolicach progów drzwi o powierzchni około 2m2,
– wykonanie przeciwpyłowej powłoki na posadce,
– odświeżenie ścian i sufitu (malowanie jednokrotne)
– montaż stojaków na rowery.

I. Termin składania ofert: do 22 maja 2015 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: maj – czerwiec 2015 r.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Stępińska 22/30 lokal 304,
tel. 22 123 90 99
e-mail: biuro@report.pl

V. Ofertę można przesłać na adres e-mail: biuro@report.pl lub złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Sielecka 10 – Oferta na wykonanie remontu pomieszczenia z przeznaczeniem na rowerownię.”.

VI. Wymagana zawartość oferty:

Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.

 

 

 

Poszukujemy wykonawcy kompleksowego remontu dachu WM Stępińska 6/8 na Mokotowie.

Stępińska – dach

Prosimy o wstępną kalkulację i złożenie oferty w oparciu o dane z załącznika. Ofertę prosimy złożyć na dach z ceramiki.

Prace planujemy na rok 2015. Jeśli złożycie Państwo wstępną ofertę cenową zostanie Państwu wysłany szczegółowy zakres prac. Wspólnota zaciąga kredyt w banku i wstępna wycena remontu dachu jest niezbędna do ustalenia wysokości kredytu.

I. Termin składania ofert: do 5 listopada 2014 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: lipiec – wrzesień 2015 r.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Stępińska 22/30 lokal 304,
e-mail: biuro@report.pl

IV. Zakres robót:

– kompleksowy remont dachu z dociepleniem

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

VI. Wymagana zawartość oferty:

Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.

Ofertę można przesłać na adres e-mail: biuro@report.pl lub złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie remontu dachu Stępińska 6/8”.

Szczegółowych informacje tel. 22 499 52 92

Poszukujemy wykonawcy 5-letniego przeglądu ogólnobudowlanego oraz 5-letniego przeglądu elektrycznego (tylko dla wybranych budynków) w nieruchomościach w Warszawie na Mokotowie.

Szanowani Państwo,
Jesteśmy zainteresowani rzetelnym przeglądem 5-letnim ogólnobudowlanym z dokumentacją fotograficzną, który wskaże nam najpilniejsze prace do wykonania na poniższych nieruchomościach. Oferty można składać również na 5-letni przegląd elektryczny.

Sielecka 5 (5-letni przegląd ogólnobudowlany oraz 5-letni przegląd elektryczny)
Rok budowy 1954
Ilość lokali: 42 mieszkalne
Powierzchnia użytkowa: 2000 m2
Sielecka 7 (tylko 5-letni przegląd ogólnobudowlany)
Rok budowy 1954
Ilość lokali: 69 mieszkalne + 14 garaży
Powierzchnia użytkowa: 3200 m2
Sielecka 10 (5-letni przegląd ogólnobudowlany oraz 5-letni przegląd elektryczny)
Rok budowy 1954
Ilość lokali: 60 mieszkalnych + 2 użytkowe
Powierzchnia użytkowa: 2700 m2
Stępińska 4 (5-letni przegląd ogólnobudowlany oraz 5-letni przegląd elektryczny)
Rok budowy 1954
Ilość lokali: 72 mieszkalne
Powierzchnia użytkowa: 3000 m2

I. Termin składania ofert: do 30.09.2014 do godziny 15.00
II. Termin wykonania zamówienia: październik 2014 r.
III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71 pokój 609,
e-mail: biuro@report.pl

IV. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu
komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia i kwotę netto i brutto
Rekomendacje – minimum 5 szt.

mgr inż. Marek Olszewski

Wspólnota mieszkaniowa w Warszawie poszukuje wykonawcy montażu pionów i poziomów ciepłej wody oraz cyrkulacji z podłączeniem do nowego węzła cieplnego według projektu w budynku przy ul. Stępińskiej 4 w Warszawie.

Ilość lokali: 72  Powierzchnia użytkowa: 3000 m2

Dokumentacja techniczna: PROJEKT

I. Termin składania ofert: do 5 września 2014 do godziny 15.00

II. Termin wykonania zamówienia: wrzesień – listopad 2014 r.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71 lokal 609,
e-mail: biuro@report.pl

IV. Zakres robót:
1. Wykonanie pionów i poziomów w celu doposażenia budynku w cwu zgodnie z projektem.
2. Prace uzupełniające, poinstalacyjne
3. Podłączenie instalacji w poszczególnych lokalach i demontaż piecyków gazowych.

V. Wymagana zawartość oferty:

Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Min. 5 referencji

Kopie dokumentów NIP, REGON, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, kopia opłaconej (lub zobowiązanie do wykupienia) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.

Oferty koniecznie z ceną za usługę proszę składać do dnia 5 września 2014 r. przesyłając mailem lub pocztą na poniższy adres koniecznie podając w tytule: „Oferta na wykonanie doposażenie budynku WM Stępińska 4 w instalację ciepłej wody”

REPORT Marek Olszewski,

ul. Czerniakowska 71 lokal 609
00-718 Warszawa w godzinach 9.00-15.00

biuro@report.pl

 

mgr inż. Marek Olszewski

 

Poszukujemy wykonawcy 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznych w
nieruchomości w Warszawie na Mokotowie.

Rok budowy 1954
Ilość lokali: 69 mieszkalne + 14 garaży
Powierzchnia użytkowa: 3200 m2

I. Termin składania ofert: do 20.08.2014 do godziny 16.00
II. Termin wykonania zamówienia: sierpień – wrzesień 2014 r.
III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71 pokój 609,
e-mail: biuro@report.pl

IV. Wymagana zawartość oferty:

Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu
komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia i kwotę netto i brutto

mgr inż. Marek Olszewski

IMG_20140509_131929Wspólnota mieszkaniowa w Warszawie wykonawcy remontu pomieszczenia piwnicznego o powierzchni około 23 m2 w budynku WM Stępińska 6/8 na Mokotowie.

I. Termin składania ofert: do 7 lipca 2014 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: lipiec – sierpień 2014 r.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71 lokal 609,
e-mail: biuro@report.pl

IV. Zakres robót:
– demontaż kotła (na zdjęciu),
– usuniecie farby emulsyjnej z powierzchni ścian i sufitów,
– usuniecie i opalanie farby olejnej z lamperii,
– odbicie (części, które tego wymagają) tynków wewnętrznych,
– szpachlowanie i wygładzenie powierzchni wszystkich ścian (bez gładzi),
– wyrównanie posadzki (wylewka),
– malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych (powyżej wysokości istniejącej lamperii)
– malowanie farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem (do wysokości istniejącej lamperii),
– kompleksowe sprzątanie i mycie po zakończonych robotach remontowych i malarskich,
– usunięcie wszelkich odpadów poremontowych (wywiezienie: gruzu, starych tynków, itp.)

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

VI. Wymagana zawartość oferty:

Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Min. 5 referencji ..

Kopie dokumentów NIP, REGON, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, kopia opłaconej (lub zobowiązanie do wykupienia) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.

Ofertę można przesłać na adres e-mail: biuro@report.pl lub złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie remontu pomieszczenia WM Stępińska 6/8”.
Szczegółowych informacje tel. 22 499 52 92

VII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 11 lipca 2014 r.

——————————————————————————————————

IMG_20140611_104346Poszukujemy wykonawcy remontu 30 balkonów w budynkach zlokalizowanych na Mokotowie (najbliższa okolica szpitala na Stępińskiej).

I. Termin składania ofert: do 30 czerwca 2014 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: lipiec – wrzesień 2014 r. Termin zakończenia robót: najpóźniej 30.09.2015 roku.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71 lokal 609,
e-mail: remonty@report.pl

IV. Zakres robót:

Remont generalny wszystkich balkonów. Łączna powierzchnia balkonów: około 45 m2. Powierzchnia pojedynczego balkonu 1,5 m2. Wykonując prace należy przewidzieć rozstawienie rusztowania.

Zakres prac obejmuje
– zerwanie starej powłoki ceramicznej, roboty rozbiórkowe poszczególnych warstw balkonów do warstwy konstrukcyjnej,
– naprawę ewentualnych ubytków płyty konstrukcyjnej,
– wywóz gruzu, wykonanie nowej warstwy z izolacją termiczną i przeciw-wodną
– wykonanie nowych warstw spadkowych,
– wykonanie nowych obróbek blacharskich,
– wykonanie nowych warstw wierzchnich balkonu,
– odtworzenie elewacji (w przypadku jej uszkodzenia),
– malowanie elementów stalowych balustrad wraz z usunięciem starych powłok malarskich i wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego (wysokość balustrady należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego).

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

VI. Wymagana zawartość oferty:

1. Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
2. Oferowana cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (remontu wszystkich balkonów) zawierająca:
* Kosztorys ofertowy na remont jednego balkonu,
* Termin wykonania przedmiotu zamówienia,
* Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace nie krótszy niż 60 miesięcy,
* Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i personelem gwarantującym wykonanie zlecenia w terminie, proponowany termin realizacji robót,
* Krótki opis metody realizacji zadania i propozycję warunków płatności,
* Zaświadczenie o odbyciu w ustalonym indywidualnie terminie wizji lokalnej miejsca wykonywania przyszłych robót.
* Min. 5 referencji z wykonanych robót w ciągu ostatnich pięciu lat o podobnym zakresie.

3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.

4. Kopie dokumentów aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia, w przypadku zakwalifikowania do dalszej częsci konkursu, kopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.

VI. Ofertę można przesłać na adres e-mail: remonty@report.pl lub złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie remont balkonów”.

Szczegółowych informacje tel. 22 499 52 92

VII. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu ofert z wyłączeniem zastosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych

VIII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 4 lipca 2014 r.

IX. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.

IMG_20140611_104310Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Stępińska 4 w Warszawie poszukuje wykonawcy remontu 11 balkonów w budynku przy ulicy Stępińskiej 4 na Mokotowie.

Administrator poszukuje również wykonawcy remontu 13 balkonów w budynku przy ul. Sieleckiej 5 (budynki obok siebie ofertę można złożyć na oba budynki).

I. Termin składania ofert: do 30 czerwca 2014 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: lipiec – wrzesień 2014 r. Termin zakończenia robót: najpóźniej 30.09.2015 roku.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71 lokal 609,
e-mail: biuro@report.pl

IV. Zakres robót:

Remont generalny wszystkich balkonów. Łączna powierzchnia balkonów: około 17 m2. Powierzchnia pojedynczego balkonu 1,5 m2. Do prac należy przewidzieć rozstawienie rusztowania.

Zakres prac obejmuje
– zerwanie starej powłoki ceramicznej, roboty rozbiórkowe poszczególnych warstw balkonów do warstwy konstrukcyjnej,
– naprawę ewentualnych ubytków płyty konstrukcyjnej,
– wywóz gruzu, wykonanie nowej warstwy z izolacją termiczną i przeciw-wodną
– wykonanie nowych warstw spadkowych,
– wykonanie nowych obróbek blacharskich,
– wykonanie nowych warstw wierzchnich balkonu,
– odtworzenie elewacji (w przypadku jej uszkodzenia),
– malowanie elementów stalowych balustrad wraz z usunięciem starych powłok malarskich i wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego (wysokość balustrady należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego).

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

VI. Wymagana zawartość oferty:

1. Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
2. Oferowana cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (remontu wszystkich balkonów) zawierająca:
* Kosztorys ofertowy na remont jednego balkonu,
* Termin wykonania przedmiotu zamówienia,
* Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace nie krótszy niż 60 miesięcy,
* Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i personelem gwarantującym wykonanie zlecenia w terminie, proponowany termin realizacji robót,
* Krótki opis metody realizacji zadania i propozycję warunków płatności,
* Zaświadczenie o odbyciu w ustalonym indywidualnie terminie wizji lokalnej miejsca wykonywania przyszłych robót
* Min. 5 referencji z wykonanych robót w ciągu ostatnich pięciu lat o podobnym zakresie.

3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.

4. Kopie dokumentów aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia, kopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.

VI. Ofertę można przesłać na adres e-mail: biuro@report.pl lub złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie remont balkonów Stępińska 4”.

Szczegółowych informacje tel. 22 499 52 92

VII. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu ofert z wyłączeniem zastosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych

VIII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 4 lipca 2014 r.

IX. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Sielecka 5 w Warszawie poszukuje wykonawcy remontu 13 balkonów w budynku przy ulicy Sieleckiej 5 na Mokotowie. Poszukuje również wykonawcy remontu 11 balkonów w budynku Stępińska 4 (budynki obok siebie ofertę można złożyć na oba budynki).

I. Termin składania ofert: do 30 czerwca 2014 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: lipiec – wrzesień 2014 r. Termin zakończenia robót: najpóźniej 30.09.2015 roku.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71 lokal 609,
e-mail: biuro@report.pl

IV. Zakres robót:

Remont generalny wszystkich balkonów. Łączna powierzchnia balkonów: około 20 m2. Powierzchnia pojedynczego balkonu 1,5 m2. Do prac należy przewidzieć rozstawienie rusztowania.

Zakres prac obejmuje
– zerwanie starej powłoki ceramicznej, roboty rozbiórkowe poszczególnych warstw balkonów do warstwy konstrukcyjnej,
– naprawę ewentualnych ubytków płyty konstrukcyjnej,
– wywóz gruzu, wykonanie nowej warstwy z izolacją termiczną i przeciw-wodną
– wykonanie nowych warstw spadkowych,
– wykonanie nowych obróbek blacharskich,
– wykonanie nowych warstw wierzchnich balkonu,
– odtworzenie elewacji (w przypadku jej uszkodzenia),
– malowanie elementów stalowych balustrad wraz z usunięciem starych powłok malarskich i wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego (wysokość balustrady należy wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego).

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

VI. Wymagana zawartość oferty:

1. Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
2. Oferowana cena za wykonanie całości przedmiotu zamówienia (remontu wszystkich balkonów) zawierająca:
* Kosztorys ofertowy na remont jednego balkonu,
* Termin wykonania przedmiotu zamówienia,
* Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace nie krótszy niż 60 miesięcy,
* Oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym i personelem gwarantującym wykonanie zlecenia w terminie, proponowany termin realizacji robót,
* Krótki opis metody realizacji zadania i propozycję warunków płatności,
* Zaświadczenie o odbyciu w ustalonym indywidualnie terminie wizji lokalnej miejsca wykonywania przyszłych robót
* Min. 5 referencji z wykonanych robót w ciągu ostatnich pięciu lat o podobnym zakresie.

3. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu oferenta – zgodnie z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego, z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub pełnomocnictwem.

4. Kopie dokumentów aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia, kopia opłaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.

VI. Ofertę można przesłać na adres e-mail: biuro@report.pl lub złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie remont balkonów Sielecka 5”.

Szczegółowych informacje tel. 22 499 52 92

VII. Postępowanie jest prowadzone w trybie konkursu ofert z wyłączeniem zastosowania przepisów Prawa Zamówień Publicznych

VIII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 4 lipca 2014 r.

IX. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych ustnych negocjacji z wykonawcami, którzy złożyli oferty.

Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny.

IMG_20140611_131802Poszukujemy wykonawcy remontu III klatek schodowych w budynku WM Sielecka 10 na Mokotowie.

Wspólnota mieszkaniowa w Warszawie poszukuje wykonawcy do wykonania remontu III klatek schodowych.

Pobierz kosztorys na remont klatek schodowych:
KOSZTORYS ŚLEPY SIELECKA 10 REMONT KLATEK SCHOD-1
KOSZTORYS ŚLEPY SIELECKA 10 REMONT KLATEK SCHOD BEZ GŁADZI-2

I. Termin składania ofert: do 30 czerwca 2014 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: lipiec – wrzesień 2014 r.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71 lokal 609,
e-mail: biuro@report.pl

IV. Zakres robót:

– usuniecie farby emulsyjnej z powierzchni ścian i sufitów,
– usuniecie i opalanie farby olejnej z lamperii,
– odbicie (części, które tego wymagają) tynków wewnętrznych,
– uzupełnienie ubytków tynków i schodów (wypełnienie ubytków)
– wykonanie osłon gipsowo kartonowych rur na I klatce schodowej,
– zamurowanie lub osłonienie płytą gipsową kartonową nieczynnych hydrantów,
– likwidacja kratek na parterach i wypełnienie otworów lastrykiem,
– oczyszczenie i malowanie grzejników,
– szpachlowanie i wygładzenie powierzchni wszystkich ścian
– osadzenie kształtowników zabezpieczających krawędzie przy wszystkich drzwiach oraz inne krawędzie narożników klatek schodowych,
– demontaż i montaż skrzynek pocztowych,
– malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych (powyżej wysokości istniejącej lamperii)
– malowanie farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem (do wysokości istniejącej lamperii),
– naprawa balustrad schodowych i przyokiennych (oczyszczenie, uzupełnienie brakujących elementów, prostowanie i malowanie)
– renowacja drewnianych poręczy balustrad (usunięcie farby, uzupełnienie ubytków, lakierowanie).
– kompleksowe sprzątanie i mycie po zakończonych robotach remontowych i malarskich,
– usunięcie wszelkich odpadów poremontowych (wywiezienie: gruzu, starych tynków, itp.)

OPCJONALNIE
– wyłożenie parterów antypoślizgową terakotą lub gresem (opcjonalnie zależy od ceny i czy takie prace będą możliwe bez podnoszenia drzwi do piwnic),
– remont pomieszczenia wspólnoty mieszkaniowej (III klatka schodowa – piwnica) malowanie i wylewka podłogi.
– skucie i wykonanie nowych podestów przed drzwiami wejściowymi na klatki schodowe ( z kostki Bauma).

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

VI. Wymagana zawartość oferty:

Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Min. 5 referencji ..

Kopie dokumentów NIP, REGON, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, kopia opłaconej (lub zobowiązanie do wykupienia) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.   

Ofertę można przesłać na adres e-mail: biuro@report.pl lub złożyć w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: „Oferta na wykonanie remontu klatek schodowych Sielecka 10.

Szczegółowych informacje tel. 22 499 52 92

VII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 4 lipca 2014 r.

IMG_20140611_131714 IMG_20140611_131749 IMG_20140611_131814 IMG_20140611_104507 IMG_20140611_104537 IMG_20140611_104614 IMG_20140611_104630 IMG_20140611_104657 IMG_20140611_131714 IMG_20140611_131721 IMG_20140611_131737

Poszukujemy wykonawcy montażu poziomów ciepłej wody i cyrkulacji z podłączeniem do istniejących pionów według projektu w budynku przy ul. Sieleckiej 10 w Warszawie.

Zakres wykonywanych prac obejmuje;
1. Przygotowanie do montażu instalacji.
2. Zakup i montaż wsporników.
3. Zakup i montaż zaworów i rur.
4. Podłączenie do 16 pionów.
5. Zakończenie instalacji zaworem antyskażeniowym i filtrem.
6. Założenie  izolacji.
7. Prace uzupełniające, poinstalacyjne
8. Podłączenie instalacji w poszczególnych lokalach i demontaż piecyków gazowych.

Ilość lokali: 58     Powierzchnia użytkowa:     2673,68 m2

Dokumentacja techniczna

Oferty koniecznie z ceną za usługę proszę składać do dnia 15 września 2013 r. mailowo lub osobiście na adres: REPORT Marek Olszewski, ul. Czerniakowska 71, 00-718 Warszawa w godzinach 9.00-16.00

Zlecę wykonanie projektu doposażenia budynku w instalację c.w.u. Budynek znajduje się w Warszawie przy ul. Stepinskiej 4.
W chwili obecnej w budynku jest budowany węzeł cieplny przez Dalkia Warszawa. Interesuje mnie przygotowanie projektu na podstawie którego możliwe będzie doposażenie budynku w moduł ciepłej wody i likwidację piecyków gazowych. Posiadam dokumentacje odtworzeniową budowlaną oraz inwentaryzację instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej.

Ilość lokali: 72     Powierzchnia użytkowa:     3000 m2

Oferty koniecznie z podaniem ceny za wykonanie projektu proszę składać do dnia 22 kwietnia 2014 r. mailowo lub osobiście na adres: REPORT Marek Olszewski, ul. Czerniakowska 71, 00-718 Warszawa w godzinach 9.00-16.00

Poszukujemy osoby/firmy sprzątającej

Wspólnota Mieszkaniowa zlokalizowana na Dolnym Mokotowie poszukuje firmy sprzątającej. Zainteresowani proszeni są o przygotowanie oferty cenowej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 4080 m2.

Podstawowym i głównym obowiązkiem firmy sprzątającej jest zapewnienie utrzymania w należytej czystości i porządku części wspólnych nieruchomości, chodnika (tylko częściowo) przy budynku, powierzchni podwórka (w zakresie należącym do Wspólnoty) oraz miejsca wokół śmietnika.

W szczególności do obowiązków należy:

– sprzątanie w/w powierzchni wspólnych nieruchomości, w tym odkurzanie wszystkich klatek schodowych (przynajmniej 1 x tygodniowo) oraz dbanie o porządek na klatkach.

– mycie drzwi do piwnic, poręczy, kloszy, gablot, ścian malowanych farbami olejnymi (lamperii), grzejników, drzwi wejściowych na klatki schodowe, usuwanie kurzu z parapetów, grzejników, skrzynek na listy, balustrad, domofonów, drzwi wejściowych do klatek schodowych.

– dokładne zmywanie przy użyciu środków czystości wszystkich klatek schodowych,

– mycie drzwi wejściowych na parterze każdej klatki schodowej,

– zmywanie podestów parterów wszystkich klatek schodowych.

– porządkowanie i sprzątanie korytarzy piwnicznych, pralni, schodów, podestów strychowych, pomieszczeń technicznych jak np. węzeł cieplny, pomieszczenie wlotu gazu, wodomiaru. Mycie okien na klatkach schodowych w dniach: 15. IV, 30.VI, 14.VII, 30.X (w przypadku gdy w w/w dni przypada dzień świąteczny, pracę należy wykonać w dniu poprzedzającym).

– Sprzątanie pomieszczenia przekazanego na cele socjalne, pomieszczenia wspólnoty.

Czynności wykonywane na zewnątrz budynku

1. Sprzątanie w/w chodnika przy budynku, powierzchni podwórka oraz śmietnika (zbieranie śmieci z terenów zielonych i zamiatanie powierzchni utwardzonych).

2. W okresie opadów atmosferycznych oczyszczanie terenu objętego obowiązkami dozorcy ze śniegu, lodu i błota, usuwanie gołoledzi poprzez posypywanie chodników piaskiem lub solą, a także pryzmowanie śniegu po opadach w godz. 6- 8 i 16 -18 oraz w innych godzinach w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

3. W sezonie – bieżąca pielęgnacja zieleni na powierzchni należącej do wspólnoty (do wspólnoty należy niewielka powierzchnia – nie chodzi o całe podwórko): podlewanie roślin, pielenie, oczyszczanie krawężników z trawy, przycinanie krzewów, okopywanie żywopłotów, krzewów i małych drzew, koszenie trawy.

Pozostałe obowiązki

1. Zgłaszanie usterek i niezwłoczne zawiadamianie Administratora budynku o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń technicznych, o powstałych uszkodzeniach w budynku i jego otoczeniu (zgłoszenie należy odnotować w specjalnie do tego celu prowadzonym rejestrze. Zapis winien zawierać datę i godzinę przekazania wiadomości, treść zgłoszenia i nazwisko osoby która je przyjęła).

2. Wywieszanie flag w dniach świąt i uroczystości państwowych.

3. Terminowe dostarczanie korespondencji do lokali niezwłocznie po jej otrzymaniu od Administratora.

4. Bieżąca aktualizacja dostarczonych przez Administratora informacji na tablicach znajdujących się na klatkach schodowych oraz usuwanie wszelkich reklam i ulotek z budynku, jego klatek schodowych, tablic informacyjnych.

5. Stały nadzór nad budynkiem jego otoczeniem, kontrola samozamykaczy i smarowanie zamków w drzwiach wejściowych do klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnych, zamknięć okien na terenie nieruchomości wspólnej a w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, uszkodzenia lub awarii dokonanie niezbędnego zabezpieczenia i powiadomienie Administracji (materiały niezbędne do dokonania naprawy zakupione będą, po zaakceptowaniu przez Zarząd Wspólnoty, na koszt Wspólnoty Mieszkaniowej). Wymiana przepalonych żarówek na klatkach schodowych i nad wejściem do klatek schodowych.

6. Utrzymanie w należytym stanie powierzonego sprzętu i narzędzi.

7. Spisywanie oraz wrzucanie do skrzynki WM umieszczonej na zewnątrz budynku raz w miesiącu liczników głównych wody i liczników elektrycznych zawsze ostatniego dnia miesiąca.

8. Przestawianie kontenerów na śmiecie 5 razy w tygodniu.

Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach piwnicznych i na klatkach schodowych oraz zakaz przebywania w w/w pomieszczeniach osób postronnych.

Oferty do dnia 5 lipca 2013 roku tyko z podaną ceną usługi prosimy kierować na poniższe adresy:
marek@report.pl
biuro@report.pl
lub proszę o przesłanie oferty cenowej pocztą na poniższy adres:

REPORT | ul. Czerniakowska 71 | 00-718 Warszawa

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 22 499 52 92

Z up. Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Marek Olszewski

Opis oferty:
Poszukujemy wykonawcy naprawy izolacji pionowej i opaski wokół budynku Sielecka 10 w Warszawie.

I. Termin składania ofert: do 5.07.2013 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: lipec – sierpień 2013 r.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71 pokój 412,
e-mail: biuro@report.pl
nr tel. 22 499 52 92

IV. Zakres robót:

– odkopanie fundamentu na głębokość około 50 cm – 80 cm,
– skucie cokołu budynku,
– skucie ruchomych, spękanych części cegieł dbając o nienaruszenie izolacji poziomej, pogłębienie spoiny do ok. 0,5 cm,
– sprawdzenie na głębokości 40 cm od poziomu terenu trwałości tynku cementowego,
i izolacji. W przypadku odparzeń, spękań skucie miejsc uszkodzonych,
– oczyszczenie odkutych miejsc, usunięcie części pylastych,
– naprawienie ubytków w cegłach i innych miejscach poprzez nałożenie naprawczej zaprawy szlamowej, alternatywnie wypełnienie mocną zaprawą cementową, zachowując wytyczne producenta co do grubości nakładanych warstw. Wzmocnienie warstwy wtopioną siatką.
– nałożenie na ścianę izolacji w systemie jednego z ogólnodostępnych producentów,
– zabezpieczenie izolacji w części zasypanej gruntem folią kubełkową. Wykonanie zasypki warstwami zagęszczając,
– odtworzenie cokołu,
– rozebranie opaski z płytek chodnikowych wokół budynku wraz z wywiezieniem gruzu,
– wykonanie koryta pod obrzeża,
– wykonanie ławy cementowo-piaskowej,
– ustawienie obrzeży betonowych 100 cm x 20 cm x 6 cm,
– wykonanie podbudowy na podsypce cementowo-piaskowej pod płyty chodnikowe 50 cm x 50 cm,
– uzupełnienie szczelin zaprawą cementowo-piaskową,

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie.

VI. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Min. 5 referencji .

Kopie dokumentów NIP, REGON, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, kopia opłaconej (lub zobowiązanie do wykupienia) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.
Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na wykonanie remontu izolacji pionowej i opaski w budynku przy ulicy Sieleckiej 10 lub przesłać na poniższy adres e-mail: biuro@report.pl

VII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 5 lipca 2013 r.

Dane budynku

Długość od strony ul. Nowotarskiej
1710 + 4200
Długość od strony ul. Zakrzewskiej
1255
Długość od strony ul. Sieleckiej
1730
Długość od strony podwórka
1035 + 4875

Z up. Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
mgr inż. Marek Olszewski

Szanowni Państwo,

Poszukuje księgowej/księgowego lub firmy do prowadzenia księgowości wspólnot mieszkaniowych w oparciu o wymogi w tym zakresie stawiane przez art. 22 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali.

Kogo poszukuje?
Najchętniej osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą lub firmy. Dopuszczam też możliwość prowadzenia księgowości w moim biurze na ul. Czerniakowskiej 71 w Warszawie.
Chętnie nawiążę współpracę a osobą/firmą, która już księguje inne wspólnoty i np. poszukuje dodatkowej pracy, ale oczywiście nie wykluczam innych możliwości współpracy.

Uwaga: nawiążę współpracę tylko z osobami o wysokiej kulturze osobistej, które potrafią rozwiązywać problemy i przyznać się do błędów.
Powierzając księgowość osobie lub firmie chciałbym być informowany tylko o problemach, w których muszę zając stanowisko, oraz otrzymywać jedynie niezbędne raporty wymagane do sprawnego przepływu informacji pomiędzy właścicielami, a administratorem. Mam wystarczająco dożo pracy przy administrowaniu i nie chciałbym poza niezbędnym minimum angażować się w księgowość.
Jestem otwarty na wszelkie inne propozycje i nawiąże współpracę również na innych warunkach, jeśli będą one korzystne dla obu stron.

Wymagania
• rzetelność, sumienność i terminowość,
• doświadczenie w pracy na oprogramowaniu księgowym,
• dobra znajomość komputera,
• znajomość przepisów dotyczących prowadzenia księgowości wspólnot mieszkaniowych,
• dobra organizacja pracy,
• umiejętność pracy z ludźmi,
• odpowiedzialność i samodzielność,

Zakres pracy.
Obecnie poszukujemy do księgowania 280 lokali w budynkach z lat 50-tych (bez wind ochrony, garaży itp.) oraz od lipca 2013 roku osiedla z 2003 roku 337 lokali (windy, garaże, ochrona itp.).
W przypadku innych pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji pod mailem praca@report.pl

Do obowiązków firmy lub osoby zatrudnionej na tym stanowisku należy:
•    pomoc (uczestnictwo) przy przekazywaniu dokumentacji księgowej w przypadku przyjęcia nowych nieruchomości,
•    uczestnictwo w rocznych zebraniach wspólnot mieszkaniowych (lub jeśli zajdzie taka konieczność w innych zebraniach),
•    umożliwienie dostępu właścicielom do kartotek poprzez indywidualny login i stronę WWW,
•    dyżury na terenie nieruchomości (tylko jeśli zajdzie taka konieczność),
•    pomoc przy przygotowywaniu regulaminów rozliczeń świadczeń w zakresie formalno-prawnym oraz egzekucji należności,
•    rozliczanie:
– wpłat właścicieli z podziałem na eksploatację i fundusz remontowy,
– centralnego ogrzewania (część stała i zmienna),
– podgrzania wody (nie wszystkie lokale),
– zimnej wody i ścieków według odczytów urządzeń pomiarowych,
– wywozu odpadów,
•    odbiór dokumentów z biura wspólnoty lub zarządcy budynku oraz dostarczanie sprawozdań i raportów osobiście lub w formie elektronicznej,
•    sporządzanie w imieniu wspólnoty mieszkaniowej umów, rozliczeń i deklaracji związanych z ubezpieczeniami społecznymi pracowników względnie zleceniobiorców oraz deklaracji podatkowych dla instytucji typu US, ZUS, GUS itp.,
•    bieżąca weryfikacja zadłużeń i nadpłat oraz prowadzenie windykacji należności,
•    powiadamianie właścicieli o stanie ich rozrachunków (również w formie elektronicznej),
•    przygotowywanie bankowych dyspozycji przelewu zobowiązań,
•    sporządzanie rocznych rozliczeń wnoszonych przez właścicieli lokali zaliczek,
•    sporządzanie jeśli zajdzie konieczność miesięcznych informacji w formie sprawozdania finansowego dla potrzeb Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej,
•    sporządzanie za zadane okresy kartotek mieszkaniowych właścicieli,
•    sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w formie wymaganej przez wspólnotę mieszkaniową obejmującego:
–    sprawozdanie finansowe wspólnoty mieszkaniowej,
–    zestawienie obrotów i sald kont księgi rachunkowej wspólnoty mieszkaniowej,
–    zestawienie otrzymanych faktur z podziałem na poszczególne składniki kosztowe,
–    zestawienie nadpłat i zaległości właścicieli,
–    zestawienie należności i zobowiązań kontrahentów,
–    kartoteki właścicieli,
•    kontrola i weryfikacja prawidłowości sporządzenia sprawozdań finansowych,
•    ocena prawidłowości wykazanych w sprawozdaniu finansowym przychodów i kosztów,
•    ocena stanu i wysokości posiadanych przez wspólnotę środków finansowych,

Oferty współpracy koniecznie z podaną ceną za usługę księgową, prosimy wysyłać na adres e-mail praca@report.pl

Wytypowani kandydaci zostaną zaproszeni na spotkanie.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli poufności o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).”

 

Poszukujemy wykonawcy do wykonania remontu klatek schodowych w budynku WM na Mokotowie.

Wspólnota mieszkaniowa w Warszawie poszukuje wykonawcy do wykonania remontu III klatek schodowych.

I. Termin składania ofert: do 31 maja 2013 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: czerwiec – lipiec 2013 r.

III. Miejsce składania ofert:

Proszę o kontakt tel. 608 168 658

IV. Zakres robót:

– usuniecie farby emulsyjnej z powierzchni ścian i sufitów,
– usuniecie i opalanie farby olejnej z lamperii,
– odbicie (części, które tego wymagają) tynków wewnętrznych,
– uzupełnienie ubytków tynków,
– szpachlowanie i wygładzenie powierzchni wszystkich ścian
– osadzenie kształtowników zabezpieczających krawędzie przy wszystkich drzwiach oraz inne krawędzie narożników klatek schodowych,
– demontaż i montaż skrzynek pocztowych,
– malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych (powyżej wysokości istniejącej lamperii)
– malowanie farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych ze szpachlowaniem (do wysokości istniejącej lamperii),
– naprawa balustrad schodowych i przyokiennych (oczyszczenie, uzupełnienie brakujących elementów, prostowanie i malowanie)
– renowacja drewnianych poręczy balustrad (usunięcie farby, uzupełnienie ubytków, lakierowanie).
– kompleksowe sprzątanie i mycie po zakończonych robotach remontowych i malarskich,
– usunięcie wszelkich odpadów poremontowych (wywiezienie: gruzu, starych tynków, itp.)

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

VI. Wymagana zawartość oferty:

Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Min. 5 referencji .

Kopie dokumentów NIP, REGON, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, kopia opłaconej (lub zobowiązanie do wykupienia) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.
Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na wykonanie remontu klatek schodowych prosimy przesłać na poniższy adres e-mail: sosna1056@interia.pl

Szczegółowych informacje tel. 608 168 658

VII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 10 czerwca 2013 r.

Warszawa dnia 19 kwietnia 2013

Poszukujemy wykonawcy wymiany instalacji gazowej w budynku Stępińska 4 w Warszawie

I. Termin składania ofert: do 10.05.2013 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: maj-czerwiec 2013 r.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71 pokój 412,
e-mail: biuro@report.pl

IV. Zakres robót:

Kompleksowa wymiana instalacji gazowej zgodnie z audytem remontowym i projektem dostępnym na stronie www, codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Budynek czteropiętrowy z lat 50-tych – 72 lokale.

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie.

VI. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Min. 5 referencji.

Kopie dokumentów NIP, REGON, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, kopia opłaconej (lub zobowiązanie do wykupienia) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.
Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na wykonanie remontu izolacji pionowej i opaski w budynku przy ulicy Stępińskiej 4 lub przesłać na poniższy adres e-mail: biuro@report.pl

VII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie najpóźniej do 15 kwietnia 2013 r.

Przedmiar robótUWAGA: w pozycji 34 powinno być: Kurki gazowe przelotowe o śr. 50 mm odcinające piony gazowe w piwnicy

Kosztorys

Audyt zobacz więcej.

Z up. Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
mgr inż. Marek Olszewski

Aktualizacja oferty na wymianę instalacji gazowej z dnia 21 luty 2013

Prosimy do dnia 28 lutego 2013 roku składać jedynie oferty na wykonanie projektu instalacji gazowej.

Warszawa dnia 18 luty 2013 roku

Poszukujemy wykonawcy projektu wymiany i wymiany instalacji gazowej w budynku Stępińska 4

I. Termin składania ofert: do 28.02.2013 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: marzec-maj 2013 r.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71 pokój 412,
e-mail: biuro@report.pl

IV. Zakres robót:

Kompleksowa wymiana instalacji gazowej począwszy od projektu po wykonawstwo zgodnie z audytem remontowym do wglądu w siedzibie administratora codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Budynek czteropiętrowy z lat 50-tych – 72 lokale.

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie.

VI. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Min. 5 referencji.

Kopie dokumentów NIP, REGON, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, kopia opłaconej (lub zobowiązanie do wykupienia) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.
Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na wykonanie remontu izolacji pionowej i opaski w budynku przy ulicy Stępińskiej 4 lub przesłać na poniższy adres e-mail: biuro@report.pl

VII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie najpóźniej do 5 marca 2013 r.

 

Z up. Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
mgr inż. Marek Olszewski

Poszukujemy wykonawcy naprawy izolacji pionowej i opaski wokół budynku Stępińska 4

I. Termin składania ofert: do 10.08.2012 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: sierpień – październik 2012 r.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71 pokój 412,
e-mail: biuro@report.pl

IV. Zakres robót:

– odkopanie fundamentu na głębokość około 50 cm,
– skucie cokołu budynku,
– skucie ruchomych, spękanych części cegieł dbając o nienaruszenie izolacji poziomej, pogłębienie spoiny do ok. 0,5 cm,
– sprawdzenie na głębokości 40 cm  od poziomu terenu trwałości tynku cementowego,
i izolacji. W przypadku odparzeń, spękań skucie miejsc uszkodzonych,
– oczyszczenie odkutych miejsc, usunięcie części pylastych,
– naprawienie ubytków w cegłach i innych miejscach poprzez nałożenie naprawczej zaprawy szlamowej, alternatywnie wypełnienie mocną zaprawą cementową, zachowując wytyczne producenta co do grubości nakładanych warstw. Wzmocnienie warstwy wtopioną siatką.
– nałożenie na tak wyrównaną ścianę izolacji w systemie jednego z ogólnodostępnych producentów,
– zabezpieczenie izolacji w części zasypanej gruntem folią kubełkową. Wykonanie zasypki warstwami zagęszczając,
– odtworzenie cokołu,
– rozebranie opaski z płytek chodnikowych wokół budynku wraz z wywiezieniem gruzu,
– wykonanie koryta pod obrzeża,
– wykonanie ławy cementowo-piaskowej,
– ustawienie obrzeży betonowych 100 cm x 20 cm x 6 cm,
– wykonanie podbudowy na podsypce cementowo-piaskowej pod płyty chodnikowe 50 cm x 50 cm,
– uzupełnienie szczelin zaprawą cementowo-piaskową,

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie.

VI. Wymagana zawartość oferty:
Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Min. 5 referencji .

Kopie dokumentów NIP, REGON, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, kopia opłaconej (lub zobowiązanie do wykupienia) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.
Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na wykonanie remontu izolacji pionowej i opaski w budynku przy ulicy Stępińskiej 4 lub przesłać na poniższy adres e-mail: biuro@report.pl

VII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 15 sierpnia 2012 r.

Z up. Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
mgr inż. Marek Olszewski

Warszawa dn. 9.VII.2012

Poszukujemy wykonawcy do wykonania remontu klatek schodowych w budynku Stępińska 4

Wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Stępińskiej 4 w Warszawie poszukuje wykonawcy do wykonania remontu V klatek schodowych.

I. Termin składania ofert: do 10.08.2012 do godziny 16.00

II. Termin wykonania zamówienia: sierpień – październik 2012 r.

III. Miejsce składania ofert:

REPORT Marek Olszewski
00-718 Warszawa,
ul. Czerniakowska 71 pokój 412,
e-mail: biuro@report.pl

IV. Zakres robót:

– usuniecie farby emulsyjnej z powierzchni ścian i sufitów,
– usuniecie i opalanie farby olejnej z lamperii,
– odbicie (części, które tego wymagają) tynków wewnętrznych,
– uzupełnienie ubytków tynków,
– dwukrotne szpachlowanie i wygładzenie powierzchni wszystkich ścian
– osadzenie kształtowników zabezpieczających krawędzie przy wszystkich drzwiach oraz inne krawędzie narożników klatek schodowych,
– wykucie bruzd pionowych 1/4×1/2 pod kanały elektroinstalacyjne.
– montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCV
– ułożenie istniejących przewodów elektrycznych niskiego napięcia w korytkach i listwach,
– wykucie i wstawienie nowych kompletnych drzwi do piwnic (5 sztuk)
– naprawa włazów dachowych,
– naprawa posadzki lastrykowej i schodów,
– przeszlifowanie powierzchni lastrykowych,
– gruntowanie podłoży preparatem UniGrunt
– demontaż i montaż skrzynek pocztowych,
– wymiana drzwi wejściowych do V klatek schodowych (drzwi fabrycznie wykończone wyposażone w samodomykacz, klamkę, z zamkiem elektromagnetycznym.
– dwukrotne malowanie farbą emulsyjną powierzchni wewnętrznych (powyżej wysokości istniejącej lamperii)
– dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem (do wysokości istniejącej lamperii),
– naprawa balustrad schodowych i przyokiennych (oczyszczenie, uzupełnienie brakujących elementów, prostowanie i malowanie)
– renowacja drewnianych poręczy balustrad (usunięcie farby, uzupełnienie ubytków, lakierowanie).
– kompleksowe sprzątanie i mycie po zakończonych robotach remontowych i malarskich,
– usunięcie wszelkich odpadów poremontowych (wywiezienie: gruzu, starych tynków, starych drzwi, itp.)

V. Możliwość inspekcji stanu bieżącego codziennie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

VI. Wymagana zawartość oferty:

Nazwa, adres oferenta, numer telefonu (wskazany numer telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej)
Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia zawierająca:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia
Okres gwarancji udzielonej na wykonane prace.
Min. 5 referencji .

Kopie dokumentów NIP, REGON, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, kopia opłaconej (lub zobowiązanie do wykupienia) polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy.
Ofertę należy składać w zamkniętych kopertach, na których należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy oraz napis: Oferta na wykonanie remontu klatek schodowych w budynku przy ulicy Stępińskiej 4 lub przesłać na poniższy adres e-mail: biuro@report.pl

VII. Wybór wykonawcy zostanie dokonany przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej w terminie do 15 sierpnia 2012 r.

Z up. Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
mgr inż. Marek Olszewski

Firmy sprzątającej NIEAKTUALNE

Wspólnota Mieszkaniowa zlokalizowana na Dolnym Mokotowie ul. Stępińska 6/8 poszukuje firmy sprzątającej. Zainteresowani proszeni są o przygotowanie oferty cenowej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 4129 m2.

Podstawowym i głównym obowiązkiem firmy sprzątającej jest zapewnienie utrzymania w należytej czystości i porządku części wspólnych nieruchomości, chodnika (tylko częściowo) przy budynku, powierzchni podwórka (w zakresie należącym do Wspólnoty) oraz miejsca wokół śmietnika.

W szczególności do obowiązków należy:

– sprzątanie w/w powierzchni wspólnych nieruchomości, w tym odkurzanie wszystkich klatek schodowych (przynajmniej 1 x tygodniowo) oraz dbanie o porządek na klatkach.

– mycie drzwi do piwnic, poręczy, kloszy, gablot, ścian malowanych farbami olejnymi (lamperii), grzejników, drzwi wejściowych na klatki schodowe, usuwanie kurzu z parapetów, grzejników, skrzynek na listy, balustrad, domofonów, drzwi wejściowych do klatek schodowych.

– dokładne zmywanie przy użyciu środków czystości wszystkich klatek schodowych,

– mycie drzwi wejściowych na parterze każdej klatki schodowej,

– zmywanie podestów parterów wszystkich klatek schodowych.

– porządkowanie i sprzątanie korytarzy piwnicznych, pralni, schodów, podestów strychowych, pomieszczeń technicznych jak np. węzeł cieplny, pomieszczenie wlotu gazu, wodomiaru. Mycie okien na klatkach schodowych w dniach: 15. IV, 30.VI, 14.VII, 30.X (w przypadku gdy w w/w dni przypada dzień świąteczny, pracę należy wykonać w dniu poprzedzającym).

– Sprzątanie pomieszczenia przekazanego na cele socjalne, pomieszczenia wspólnoty.

Czynności wykonywane na zewnątrz budynku

1. Sprzątanie w/w chodnika przy budynku, powierzchni podwórka oraz śmietnika (zbieranie śmieci z terenów zielonych i zamiatanie powierzchni utwardzonych).

2. W okresie opadów atmosferycznych oczyszczanie terenu objętego obowiązkami dozorcy ze śniegu, lodu i błota, usuwanie gołoledzi poprzez posypywanie chodników piaskiem lub solą, a także pryzmowanie śniegu po opadach w godz. 6- 8 i 16 -18 oraz w innych godzinach w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

3. W sezonie – bieżąca pielęgnacja zieleni na powierzchni należącej do wspólnoty (do wspólnoty należy niewielka powierzchnia – nie chodzi o całe podwórko): podlewanie roślin, pielenie, oczyszczanie krawężników z trawy, przycinanie krzewów, okopywanie żywopłotów, krzewów i małych drzew, koszenie trawy.

Pozostałe obowiązki

1. Zgłaszanie usterek i niezwłoczne zawiadamianie Administratora budynku o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń technicznych, o powstałych uszkodzeniach w budynku i jego otoczeniu (zgłoszenie należy odnotować w specjalnie do tego celu prowadzonym rejestrze. Zapis winien zawierać datę i godzinę przekazania wiadomości, treść zgłoszenia i nazwisko osoby która je przyjęła).

2. Wywieszanie flag w dniach świąt i uroczystości państwowych.

3. Terminowe dostarczanie korespondencji do lokali niezwłocznie po jej otrzymaniu od Administratora.

4. Bieżąca aktualizacja dostarczonych przez Administratora informacji na tablicach znajdujących się na klatkach schodowych oraz usuwanie wszelkich reklam i ulotek z budynku, jego klatek schodowych, tablic informacyjnych.

5. Stały nadzór nad budynkiem jego otoczeniem, kontrola samozamykaczy i smarowanie zamków w drzwiach wejściowych do klatek schodowych, piwnic i pomieszczeń wspólnych, zamknięć okien na terenie nieruchomości wspólnej a w razie stwierdzenia nieprawidłowości w ich funkcjonowaniu, uszkodzenia lub awarii dokonanie niezbędnego zabezpieczenia i powiadomienie Administracji (materiały niezbędne do dokonania naprawy zakupione będą, po zaakceptowaniu przez Zarząd Wspólnoty, na koszt Wspólnoty Mieszkaniowej). Wymiana przepalonych żarówek na klatkach schodowych i nad wejściem do klatek schodowych.

6. Utrzymanie w należytym stanie powierzonego sprzętu i narzędzi.

7. Spisywanie oraz wrzucanie do skrzynki WM umieszczonej na zewnątrz budynku raz w miesiącu liczników głównych wody i liczników elektrycznych zawsze ostatniego dnia miesiąca.

8. Przestawianie kontenerów na śmiecie 5 razy w tygodniu.

Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w pomieszczeniach piwnicznych i na klatkach schodowych oraz zakaz przebywania w w/w pomieszczeniach osób postronnych.

Oferty tyko z podaną ceną usługi prosimy kierować na poniższe adresy:
marek@report.pl
biuro@report.pl
lub proszę o przesłanie oferty cenowej pocztą na poniższy adres:

REPORT | ul. Czerniakowska 71 | 00-718 Warszawa

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 500 588 585

Kontakt Marek Olszewski 500 588 585

Wykonawcy wymiany wodomierzy

Poszukujemy wykonawcy wymiany wodomierzy antymagnetycznych w dwóch budynkach wspólnot mieszkaniowych. Wymiana dotyczy wymiany 150 liczników zimnej wody oraz 100 liczników ciepłej wody. Termin wymiany listopad 2011 r. Oferty tyko z podaną ceną usługi zawierającą koszt (licznik + wymiana) prosimy kierować na poniższe adresy:
marek@report.pl
biuro@report.pl
lub proszę o przesłanie oferty cenowej pocztą na poniższy adres:
biuro@report.pl

REPORT | ul. Czerniakowska 71 | 00-718 Warszawa

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny 500 588 585

Z up. Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej
mgr inż. Marek Olszewski